Úvod

 
 
homeslider_A_R02.jpg homeslider_B_R02.jpg
 
 

Analýza

- analýza layoutu a materiálových tokov, toku informácií, plôch a zásob, audit logisti-ky, analýza noriem práce, ergonómia

 
 

Plánovanie

- detailné plánovanie logistiky, návrh praco-vísk, skladov a obsluž-nej techniky, operatív-ne plánovanie výroby, kapacitné plánovanie

 
 

Optimalizácia

- optimalizácia proce-sov, počtu personálu, zvýšenie výkonu liniek, implementácia Lean Production, optimalizá-cia materiálového toku

 
 

Simulácia

- simulácia úzkych miest, zakladače, milk-run, stroje, žeriavy, dopravníky, doprava a križovatky, emulácia riadenia, Supply Chain

 
 

Animácia

- animácia výrobných a logistických proc., pracovných postupov a grafických návrhov 3D hál, virtuálne 3D plánovacie štúdie

 
 

Inovácia

- inovatívny výskum a vývoj pre automobilový priemysel, simulačné objekty, koncept zberu dát, HW-SW riešenia, plánovacie aplikácie

 
 
 
 
O nás

Spoločnosť INNOV8 má začiatky v roku 2007 a pôsobí ako konzultačná spoločnosť pre oblasť plánovania a optimalizácie procesov pomocou simulácie. Predstavujeme sa Vám ako komplexný poskytovateľ plánovacích a optimalizačných štúdií pričom využívame moderné IT nástroje. Svojimi rozsiahlymi odbornými znalosťami, dlhoročnými skúsenosťami a inovatívnymi metódami sprevádzame Vaše podnikové procesy. Naše služby zahŕňajú procesnú analýzu, audit logistiky, koncepčné a detailné plánovanie, optimalizáciu existujúcich procesov, poradenstvo pomocou procesnej simulácie a simulácie materiálového toku pre výrobu, logistiku a dopravu. Okrem toho sme neutrálny distribútor simulačných a procesno-archivačných nástrojov.

 
 
Prezentačné video

 
 
Referencie
ref_slide_A_R01.jpg ref_slide_B_R01.jpg ref_slide_C_R01.jpg ref_slide_D_R01.jpg ref_slide_E_R01.jpg ref_slide_F_R01.jpg
 
 
História a súčasnosť

Firma INNOV8 s.r.o. vznikla premenovaním spoločnosti SimPlan Optimizations s.r.o. pričom prebrala jej expertné simulačné kompetencie. Okrem týchto hodnôt priberá širšie portfólio služieb z oblasti štandardizácie procesov pomocou metodiky MTM, ako aj kompetencie z oblasti plánovania a optimalizácie výroby a logistiky modernými digitálnymi technológiami. Významnou črtou spoločnosti INNOV8 sú vývojové aktivity nových aplikačných riešení, ktoré zvyšujú pridanú hodnotu našich služieb u klienta svojou dynamikou a efektivitou. Naše vývojové aktivity akcelerujú inovačnú špirálu k tvorbe zaujímavých riešení pre klienta šitých na mieru. Okrem zmeny názvu spoločnosti firma zmenila aj svoje priestory. Od roku 2014 sídli firma INNOV8 v univerzitných priestoroch pri katedre aplikovanej informatiky a automatizácie, kde si vytvára výskumno-vývojovú základňu s poslaním prepojenia výskumu a vývoja na školách do priemyselnej praxe.

 


 


 
 
 
 
 
 
 


Spolufinancovaný programom
SME Instrument Európskej únie