2D / 3D vizualizácia v logistike

 
 
2D / 3D vizualizácia v logistike

2D resp. 3D vizualizácia je základom pri plánovaní budúcich pracovísk, plôch, skladov v logistike. Zohľadňuje nie len plošné, ale aj priestorové obmedzenia, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na budúce usporiadanie jednotlivých komponentov na pracovisku.

 

Postup pri 2D a 3D vizualizácii:

  1. Nameranie potrebných rozmerov a vzdialeností na mieste budúceho pracoviska,
  2. Identifikácia technických a priestorových obmedzení,
  3. Spracovanie 2D layoutu,
  4. Vytvorenie 3D modelu.

 

Nástroje využívané pri vizualizácii pracovísk:

AutoCad, FactoryCad

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

V existujúcom expedičnom sklade má byť vytvorený priestor pre prípravu prázdnych balení na montážne linky. Takisto by mala byť súčasťou tejto zóny aj zastávka pre milkrun a plocha pre vykládku plných balení z montážnych liniek.

 

Cieľ projektu:

2D a 3D vizualizácia budúcej komis zóny.

 

 

Benefity projektu:

Zákazník má vopred prehľad o tom, ako bude nový projekt zapracovaný do existujúcich podmienok v expedičnom sklade.