MTM-EAWS Analýza ergonomických rizík

 
 
MTM-EAWS Analýza ergonomických rizík

Analýza ergonomických rizík predstavuje rýchly ergonomický screening, t.j. zmapovanie rizikových polôh tela človeka počas vykonávania procesu na testovanom pracovisku. Môže byť použitá tak vo fáze plánovania, ako aj vo fáze prevádzky pracoviska. Vhodným podkladom na vypracovanie ergonomickej analýzy je MTM analýza, z ktorej je možné čerpať potrebné časové údaje. Hodnotia sa 4 základné úrovne:

 • držanie tela,
 • akčné sily,
 • ručná manipulácia s bremenami,
 • zaťaženie horných končatín.

 

Výsledok analýzy je zaznamenaný do "semafórového hodnotenia", v ktorom:

 • zelená oblasť predstavuje nízke ergonomické riziko a nie je potrebné prijať výrazné opatrenia,
 • žltá oblasť predstavuje potenciálne riziko a je potrebné zvážiť nápravné opatrenia,
 • červená oblasť predstavuje vysoké riziko a je nevyhnutné prijať nápravné opatrenia na zníženie rizika.

 

Postup pri analýze ergonomických rizík:

 1. sledovanie/video človeka na pracovisku,
 2. analýza MTM,
 3. analýza ergonomických rizík v súčasnom stave,
 4. návrh nápravných opatrení,
 5. analýza ergonomických rizík zohľadňujúca nápravné opatrenia.

 

Metódy využívané pri analýze ergonomických rizík:

EAWS