Analýza, plánovanie a optimalizácia skladovej techniky

 
 
Analýza, plánovanie a optimalizácia skladovej techniky

V súčasnosti sa logistické centrá a výrobné podniky čoraz častejšie stretávajú s nasledovnými problémami:

 • neefektívny transport,
 • neefektívny komis,
 • nedostatočné plochy,
 • nevyhovujúce uličky,
 • a mnoho ďalších problémov.

 

Sú to aspekty, ktoré nútia zamyslieť sa nad súčasným stavom logistiky a jej optimalizáciou. Dodávatelia techniky dnes vyvíjajú nové inovatívne riešenia, ktoré sa dokážu prispôsobiť na mieru zákazníkovi a špecifickým procesom vnútrohalovej a medzihalovej logistiky, napr.:

 • vykládka materiálu,
 • zaskladnenie a vyskladnenie materiálu,
 • komisionovanie materiálu,
 • nakládka materiálu.

 

Metódy:

MTM-LOGISTIK

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Sklad vstupného materiálu je rozdelený na 3 susedné haly. Palety so vstupným materiálom sa skladujú na podlahe (v stohoch) v blokoch. Pozdĺž každej haly je 3,6 m široká manipulačná ulička. V sklade sa manipuluje s čelným vysokozdvižným vozíkom.

 

Cieľ projektu:

Optimalizácia skladovej techniky.

 

 

Benefity projektu:

 • užšie uličky,
 • zvýšenie počtu paletových miest,
 • modernizácia zastaranej techniky.