Demo3D

 
 
Demo3D

Aplikácie / Použitie

Demo3D_Lager.jpg

 

Demo3D poskytuje užívateľsky príjemné a interaktívne prostredie virtuálnej reality na animáciu výrobných a logistických zariadení. V ňom môžete presne zobraziť všetky pohyby a materiálové toky. Zadanie fyzikálnych vlastností, ako je gravitácia, trenie, zotrvačnosti, atď umožňuje verné zobrazenie reality. Okrem toho sa môže užívateľ sám rozhodnúť, či chce zariadenia zobraziť do technických detailov ako sú senzory a displeje alebo sa pohybovať v abstraktnejšej rovine.

 

 

 

Modelovanie týchto prvkov podporuje najmä:

  • dopravíky (s prerušovaným i nepretržitým pohybom)
  • skladovú techniku (automatické vysokozdvizné regále, ručné skladovanie)
  • triediče (naklonené triediče)
  • vozíky (vysokozdvižné vozíky, bezobsluhové dopravné systémy)
  • výrobné zariadenia (roboty, frézy, sústruhy)
  • operátorov strojov (obrábanie, doprava, vychystávanie)

 

Štruktúra / Moduly

Vytváranie animačných modelov sa vykonáva pomocou preddefinovaných prvkov, takzvaných katalógov. Animované zariadenie sa môže pohybovať, zastavovať a znovu dávať do pohybu. Okrem toho môžu byť zhotovované ľubovoľné videá z rôznych pohľadov.

Užívatelia môžu mať veľmi rozdielne požiadavky na Demo3D, pretože existujú 4 po sebe idúce vydania:

 

Demo3D Presenter: Zobrazenie a animácia vytvorených modelov
Demo3D Standard: Vytvorenie modelov pomocou prvkov definovaných v štandardnom katalógu
Demo3D Professional: Rozšírené možnosti modelovania pomocou dodatočných a špecifických katalógov
Demo3D Enterprise: Vytváranie modelov a zhotovovanie vlastných katalógov, možnosti programovania špeciálnych procesov

 

 

Integrácia / Rozhrania

V štandardnom vydaní je možný export do simulačného softvéru AutoMod. Vydania Professional a Enterprise umožňujú import 3D objektov vo formáte DXF, 3DS, STL, OBJ. Vytvorený animačný model možno exportovať vo formáte DXF.  

 

Výrobca / Vzťahy

Výrobcom je firma Demo3D z Veľkej Británie. SimPlan je oficiálnym distribútorom pre Nemecko, Rakúsko, Švajčiarsko a Holandsko. Okrem softvéru môže byť dohodnutá aj podpora a zodpovedajúce simulačné služby. Vašimi partnermi sú Jorg Kemper a Steffen Hertling.