Detailné plánovanie layoutu (2D/3D vizualizácia)

 
 
Detailné plánovanie layoutu (2D/3D vizualizácia)

Detailné plánovanie layoutu (2D resp. 3D vizualizácia) je návrhovou víziou budúceho pracoviska, alebo výrobno-montážnej linky. Zobrazuje alternatívne riešenia, ktoré zohľadňujú nielen plošné, ale aj priestorové obmedzenia. Tie vplývajú na budúce usporiadanie jednotlivých komponentov na pracovisku. Pod komponentmi rozumieme:

  • pracovný prostriedok,
  • pracovný nástroj,
  • diel / podzostava / výrobok,
  • prázdne obaly,
  • zákaznícke obaly,

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

V existujúcej zvarovni na karosérie/kabíny sa nachádza voľná plocha, do ktorej je potrebné zaintegrovať zváraciu linku pre nový produkt. Produkt je od konštruktéra k dispozícii v 3D formáte. 

 

Cieľ projektu:

Integrácia novej zváracej linky karosérie/kabíny do existujúcej haly s 2D/3D vizualizáciou budúcej zváracej linky.

 

 

Benefity projektu:

Zákazník má vopred prehľad :

  1. o časovej náročnosti procesu a výkone pracoviska,
  2. o počte  a o cene prevádzkových prostriedkoch,
  3. ako bude nový projekt zapracovaný do existujúcich podmienok vo zvarovni.