Návrh layoutov v logistike

 
 
Návrh layoutov v logistike

Sklady a skladovacie plochy sú pre podniky nevyhnutnou súčasťou celého logistického systému. Zabezpečujú preklenutie doby, kedy nie je možné materiál okamžite spracovať prípadne hotové výrobky zaslať zákazníkovi. Ide však o oblasť, ktorá sa v poslednej dobe výrazne optimalizuje smerom k znižovaniu plôch, ktoré zaberajú sklady. Je to najmä v dôsledku zvyšovania a rozširovania výroby, kedy sa tieto plochy využívajú viac ako výrobné než skladovacie. Preto sa podniky v snahe získať čo najviac priestoru pri 0€ investíciách do výstavby nových hál upriamujú na čoraz detailnejšie plánovanie a samozrejme optimalizácie existujúcich skladov.

 

 

V rámci analýzy, plánovania a optimalizácie skladov sa zameriavame na:

 1. Sklady
 2. Layouty
 3. Regálové systémy
 4. Plochy
 5. Kapacity a skladové zásoby

 

Metódy využívané pri analýze, plánovaní a optimalizáciách skladov:

 1. STATICKÉ METÓDY
  1. ABC analýza
  2. XYZ analýza
 2. DYNAMICKÉ METÓDY
  1.  PLANT SIMULATION

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma sa rozhodla pre výstavbu novej haly, nakoľko existujúce priestory nie sú dostatočné na pokrytie aktuálnych potrieb. Navyše sa v najbližšom období plánuje rozširovanie výroby a časť skladovacích plôch tak bude využívaná ako priestor pre montážne linky. Logistický koncept novej haly ako aj návrh regálov a skladovej techniky však nie sú naplánované a spoločnosť nemá aktuálne dostatok kapacít na vytvorenie takto detailného návrhu. Preto sa rozhodla pre spoluprácu so spoločnosťou INNOV8 s.r.o..

 

Cieľ projektu:

 • návrh materiálového toku hotovej výroby a prázdnych obalov v novom externom sklade
 • priestorová analýza a návrh plôch
 • plánovacia analýza založená na súčasných procesoch
 • prepočet personálu a techniky

 


 

Benefity projektu:

 • simulačný model ako optimalizačný a plánovací nástroj