Optimalizácia vo výrobe

 
 
Optimalizácia vo výrobe

Hlavným globálnym generátorom zisku  pre podniky možno považovať výrobné procesy. Práve v tejto oblasti tak vznikajú aj najväčšie optimalizačné potenciály. Podniky si z určitej časti zabezpečujú tieto racionalizačné opatrenia svojpomocne ale po určitom čase sa dostávajú na hranicu, ktorej prekročením by mohli spôsobiť ohrozenie plynulosti výroby a dodávok hotových výrobkov svojim zákazníkom, nakoľko nemajú  dostatok optimalizačného know-how a tým podkladov pre zodpovedné a racionálne rozhodovanie. Nato aby mohli v podmienkach trhového hospodárstva, rýchlo rastúcej konkurencie a meniacich sa preferencií zákazníkov uspieť, musia zamerať svoje aktivity najmä na :

 1. Znižovanie nákladov
 2. Zvyšovanie flexibility výroby
 3. Zvyšovanie kvality produkcie

 

Všeobecný postup optimalizácií vo výrobe :

 1. Príprava optimalizačného projektu
 2. Analýza optimalizačného projektu
 3. Vytvorenie variant optimalizačného projektu
 4. Detailizácia optimalizačných variantov
 5. Implementácia optimalizácií
 6. Kontrola implementovaných optimalizácií

 

V rámci optimalizácie výrobných procesov sa naša spoločnosť zameriava  na:

 1. Pracoviská
 2. Montážne linky
 3. Personál
 4. Techniku

 

Metódy využívané pri optimalizáciách  možno rozlíšiť v nasledujúcich 2 skupinách :

 1. STATICKÉ METÓDY
  1. MTM analýzy
  2. FactoryFlow
  3. Lean metódy
  4. EAWS

 

 1. DYNAMICKÉ METÓDY
  1.  PLANT SIMULATION
  2.  WITNESS

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

Firma sa rozhodla pre optimalizáciu jednej z výrobných liniek, ktorá pozostáva celkovo z 3 blokov. Každý blok má svoje špecifické operácie a celkovo túto montážnu linku obsluhujú 2 ľudia. Optimalizačné aktivity by mali byť zamerané na zvýšenie výrobnej normy hotových dielov za zmenu a takisto na nivelizáciu vyťaženia personálu.

 

Cieľ projektu:

Racionalizačné opatrenia zabezpečujúce zvýšenie produktivity na montážnej linke a dovyťaženie personálu na linke.

 

 

Benefity projektu:

 1. Overenie výrobnej normy
 2. Určenie potenciálu výrobnej normy
 3. Nivelizácia vyťaženia pracovníkov na montážnej linke