Plant Simulation

 
 
Plant Simulation

Aplikácie / Použitie

Plant_Simulation

Plant Simulation (predtým eM-Plant, Simple++) je štandardný softvér na simuláciu veľmi zložitých výrobných systémov a riadiacich stratégií. Nástroj sa vyznačuje objektovo orientovaným, grafickým a integrovaným modelovaním, simuláciou a animáciou systémov a podnikových procesov. Je dôležitou súčasťou a základným nástrojom digitálnej továrne v portfóliu softvérov Siemens PLM.  

 

Typické otázky

 • Ako minimalizovať investičné náklady?
 • Ak dosiahnuť požadovaný výkon?
 • Čo sa stane pri zmene plánu výroby?
 • Ako možno znížiť zásoby?
 • Aká je najlepšia riadiaca stratégia?
 • Ako splniť prednostne objednávky?
 • Aká je najlepšia naplánovaná alternatíva? 
 • a mnohé ďalšie.

 

Štatistická analýza

Plant Simulation poskytuje rôzne štatistiky pre parametre modelov: intervalové štatistiky, celkové štatistiky a momentálne štatistiky.

Komplexné analytické nástroje, ako napr. automatická analýza úzkych miest, Sankeyov  diagram, Ganttov diagram (plánovacia tabuľa).

 

Štruktúra / Moduly

Vo voľne zostaviteľnej knižnici objektov sú prehľadne uložené všetky základné stavebné objekty Plant Simulation. Každý používateľ ich môže graficky a interaktívne sám zostavovať s jednotlivých objektov. K nim patria:

 • Integrované neuronálne siete
 • Faktorová analýza
 • Riadenie experimentov
 • Automatická optimalizácia parametrov systému
 • Sekvencovanie

 

Integrácia / Rozhrania

Rozhrania otvárajú pre Plant Simulation možnosti integrácie s inými aplikáciami. Výmena dát je dôležitá nielen na začiatku a na konci, ale aj počas simulácie. Plant Simulation môže byť ovládaný a riadený aj inými programami (ARIS, ActiveX, C DDE, Mailbox, ODBC (napr. MS Access), Socket SQL (napr. ORACLE, MS SQL Server).