Podpora vo vývoji meradiel ergonomickej rukavice

 
 
Podpora vo vývoji meradiel ergonomickej rukavice - Ergovia

Model E-rgo 10

 • 3 tlakové snímače
 • Miniatúrne rozmery a nízka hmotnosť
 • Kalibračné certifikáty
 • Nízkoprofilové zapúzdrenie snímačov
 • Voliteľná poloha snímačov
 • Zvuková a svetelná signalizácia
 • Bezdrôtový prenos dát
 • Softvérová aplikácia
 • Export nameraných údajov

 

 

Model E-rgo 100

 • 6 tlakových snímačov
 • Miniatúrne rozmery a nízka hmotnosť
 • Pripojiteľnosť viac párov rukavíc 
 • Kalibračné certifikáty
 • Nízkoprofilové zapúzdrenie snímačov
 • Voliteľná poloha snímačov
 • Zvuková signalizácia
 • Bezdrôtový prenos dát
 • Softvérová aplikácia
 • Export nameraných údajov

 

 

Model E-rgo 10x

 • 4 tlakové snímače
 • Kalibračné certifikáty
 • Nízkoprofilové zapúzdrenie snímačov
 • Voliteľná poloha snímačov
 • Zvuková signalizácia
 • Bezdrôtový prenos dát
 • Softvérová aplikácia
 • Export nameraných údajov

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Výskum

Pomocou týchto meradiel tvoríme katalógy síl pracovných operácií "forceatlas", "Kraftatlas", pričom pri námeroch zohľadňujeme procesné špecifiká, ako:

 

 • pracovné prostriedky,
 • prepojovacie komponenty (skrutky, matice, klipy,...),
 • procesne definované štandardy (uťahovacie momenty,...)
 • tvarové, hmotnostné a materiálové špecifiká konštruovaných dielov.
 • atď.

 

Vytvárame tak detailne spracované štandardy vo forme katalógov síl vztiahnuté na procesy, ktoré sú nevyhnutným predpokladom pre stanovenie kvalitnej ergonomickej analýzy pomocou metodiky EAWS.

 

Základné kritérium námerov je sila pôsobiaca svojou frekvenciou na plochu v čase.

 

 

Pre klientov:

 • automobilový priemysel – výroba a konštrukcia (montáž, zvarovňa, lakovňa)
 • dodavatelia pre automobilový priemysel (komponenty, diely a zostavy)
 • strojársky priemysel
 • logistika
 • pracovné lekárstvo
 • zdravotnícky priemysel

 

Vyžiadajte si od nás cenovú ponuku prostredníctvom kontaktného formulára.