Simul8

 
 
Simul8

Aplikácie / Použitie

Simul8 je nákladovo nenáročný a ľahko ovládateľný simulačný softvér, ktorý vám pomôže dať rýchle odpovede na rôzne otázky týkajúce sa napr. finančných a výrobných procesov, informačných tokov, logistických systémov a dodávateľských reťazcov. Simul8 je dobre použiteľný vo všetkých odvetviach od automobilového priemyslu cez potravinársky priemysel, bankovníctvo, verejnú správu až po zdravotníctvo.

 

Vlastnosti vizuálneho simulačného balíka

Simulácie možno v Simul8 tvoriť pomocou piatich základných prvkov. Tieto symboly sú umiestnené na lište (podobne ako v známych produktoch spoločnosti Microsoft Office) a možno ich použiť s požadovanými vlastnosťami, ako je čas spracovania, veľkosť vyrovnávacieho zásobníka atď.
Vizuálna logika Simul8 je založená na udalostne orientovanom štruktúrovanom jazyku, v ktorom môžu programovať aj neprogramátori a to pomocou krokového návodu. Podľa neho možno zostaviť presný simulačný model.


Jednoduché používanie je zabezpečené cez:

 • "Drag and Drop 'technológiu
 • Objektovú orientáciu
 • príslušnú vizualizáciu a animáciu
 • výkonnosť a flexibilitu
 • jednoduché hľadanie najlepších riešení
 • bezproblémovú integráciu do existujúceho systémového prostredia

 

Integrácia / rozhrania

Simul8 si môže štandardne vymieňať dáta s nasledujúcimi produktmi:

 • MS Excel, MS Access
 • databázami Oracle a Sybase
 • rodinou nástrojov ARIS
 • Microsoft VISIO
 • iGrafx Flowcharter
 • AutoMod
 • Factory CAD

 

Možné rozhrania:
Active X - rozhranie COM - DDE - ODBC, SQL, - XML