Služba zákazníkom

 
 
IT SLUŽBA ZÁKAZNÍKOM:

Tím spoločnosti INNOV8 sa zaoberá vývojom nástrojov pre podporu plánovania, optimalizácie procesov a podpory priemyselného inžinieringu v oblasti výroby a logistiky. Vývoj aplikácií prebieha s využitím najmodernejších vývojových informačných technológií. Riešenia sú tvorené na mieru na základe konkrétnej požiadavky zákazníka a poskytujú potrebné údaje z firemných procesov. Nástroje sú zamerané na oblasti:

  • Štandardizácia procesov.
  • Plánovanie a návrh nových procesov vo výrobe, montáži a logistike.
  • Časové analýzy, definovanie časovej náročnosti procesov a personálu.
  • Optimalizácia definovaných procesov.
  • Sledovanie a reportovanie vyťaženosti zamestnancov.
  • Optimalizácia pracovných činností.
  • Tvorba plánovacích nástrojov.
  • Vyhodnocovanie a reportovanie dát.
  • Spracovanie a archivácia štandardizovaných pracovných postupov, baliacich predpisov a iných pracovných postupov

 

Produkty firmy INNOV8

Ďalšie IT služby