Štandardizácia procesov v logistike

 
 
Štandardizácia procesov v logistike

Štandardizácia predstavuje jeden zo základných pilierov štíhleho podniku. Nemusí sa pritom jednať iba o štandardizáciu výroby. Logistika predstavuje nemenej dôležitú oblasť, v ktorej má vytvorenie všeobecne platných pravidiel (štandardov) rovnakú úlohu ako vo výrobe:

  • stabilizácia postupu,
  • zvýšenie produktivity.

 

V logistike je možné štandardizovať 2 druhy procesov:

  • transport - nakladanie, vykladanie, jazdy, stohovanie, zaskladňovanie, vyskladňovanie, a iné procesy realizované vysokozdvižnými vozíkmi, ťahačmi, paletovými vozíkmi, žeriavmi, ...
  • manipulácia - otváranie/zatváranie obalov, prebaľovanie, presýpanie, spracovanie informácií,...

 

 

Postup pri štandardizácii procesov v logistike:

  1. výber oblasti logistiky (príjem, komis, výdaj, ...)
  2. analýza súčasného stavu realizácie a podmienok procesu vo vybranej oblasti logistiky,
  3. návrh a implementácia racionalizačných opatrení,
  4. vytvorenie štandardu pre vybranú oblasť.

 

Metódy využívané pri štandardizácii procesov v logistike:

MTM-LOGISTIK