Tvorba plánovacích nástrojov v logistike

 
 
Tvorba plánovacích nástrojov v logistike

V súčasných podmienkach sa výrobné podniky musia prispôsobiť často sa meniacim požiadavkám zákazníkov, čo spôsobuje problémy v oblasti plánovania výroby a materiálových tokov v logistike. Interné informačné systémy často krát nie sú dostatočne flexibilné predpovedať presnú potrebu a vyťaženie personálu, počtu techniky, stavu zásob, potreby plôch a ďalších parametrov v prípade zmeny podmienok. Z pohľadu podniku je preto potrebné disponovať plánovacím nástrojom, ktorý bude tieto zmeny zohľadňovať a poskytovať výstupy, ktoré budú ukazovať budúce správanie sa logistického systému.

 

V pozadí plánovacieho nástroja sú často krát vypracované normy spotreby práce, časové analýzy (prípadne iné štúdie), ktorých výsledky vstupujú do prepočtového algoritmu. Úlohou užívateľa je zadať vstupné parametre (napr. výrobný program, veľkosť výrobnej dávky, atď.) a výsledkom budú požadované výstupy (napr. potreba a vyťaženie personálu, zmenový kalendár, ...).

 

 

Nástroje využívané pri tvorbe plánovacích nástrojov:

  • STATICKÉ

Statické plánovacie nástroje poskytujú svojmu užívateľovi najmä jednoduchosť a všeobecne známe prostredie MS Excel. Nevýhodou je, že statický nástroj nedokáže zohľadniť zmenené podmienky v čase a výstupom je priemerná hodnota v rámci určitého časového úseku.

 

  • DYNAMICKÉ

Dynamické, tzv. simuláciou podporené plánovacie nástroje poskytujú svojmu užívateľovi komfortný prehľad o správaní sa výroby a logistického systému v každom momente. Výstupom sú detailné hodnoty, grafy a diagramy, ktoré zohľadňujú zmenené podmienky v čase.

 

 

 

 

PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA:

 

Popis podmienok projektu:

3 montážne linky sú zásobované prázdnymi obalmi z komisnej zóny. Na montážnych linkách dochádza k častým zmenám výrobného programu, v dôsledku čoho dochádza k veľkej premenlivosti skladania a prípravy prázdnych obalov v komisnej zóne. Hotové zákaznícke balenia sa potom z montážnych liniek transportujú do expedičného skladu.

 

Cieľ projektu:

  1. Vytvoriťnástroj na prepočet vyťaženie personálu v komisnej zóne počas pracovnej zmeny v závislosti na zadanom výrobnom programe.
  2. Vytvoriť nástroj, ktorý by v závislosti od výrobného programu sledoval vyťaženie expedičného skladu.

 

 

Benefity projektu:

  • včasná informácia o potrebe personálu do komisnej zóne v závislosti nazadanom výrobnom programe,
  • včasná informácia o tom, či bude súčasná kapacita expedičného skladu postačovať v závislosti na zadanom výrobnom programe.