Witness

 
 
Witness

Aplikácie / použitie

Witness je štandardný interaktívny simulačný softvér často používaný pre plánovanie a optimalizáciu výroby, logistiky a služieb. Je využívaný na univerzitách a taktiež poskytuje široké využitie v praxi. Witness sa využíva najmä pri:

  • implementácii moderných metód riadenia
  • optimalizácii kapitálových investícií
  • plánovaní kapacít
  • identifikácii úzkych miest vo výrobe
  • optimalizácii výrobných dávok
  • overování výrobných postupov
  • rozmiestnení výrobných celkov
  • znižovaní rozpracovanej výroby
  • sledovaní kvality
  • optimalizácii procesov logistiky a služieb

 

Štatistiky / reporty

Užívateľ má k dispozícii celý rad preddefinovaných štatistík, grafických a tabulárnych reportov. Reporty je možné vyexportovať do rôznych dátových formátov alebo vo forme HTML. Moduly Scenario Manager a Presentation Manager rozširujú základný program o ďalšie prostriedky popisnej analýzy a grafickej prezentácie výsledkov simulácie.

 

Štruktúra / moduly

Witness obsahuje modul Scenario Manager pre návrh experimentov, modul Presentation Manager - pre prezentáciu kľúčových indikátorov indikátorov výkonnosti procesu; modul Optimizer – pre rýchle nájdenie optimálneho riešenia; modul Virtual Reality – pre 3D grafické interpretácie prvkov sledovaných systémov vytvorených v rôznych CAD a VR aplikáciách; modul Documentor – pre vytváranie prehľadnej dokumentácie simulačných modelov.

 

Integrácia / rozhrania

Witness ponúka široké možnosti integrácie s ďalšími aplikáciami (MS Excel, MS Access, DCOM, ODBC, CAD aplikácie, C-API. Umožňuje import a export dát v rôznych dátových formátoch. Výsledky simulácie je možné spracovať nástrojmi pre Busineess Process Management / Business Intelligence.

 

Výrobca / vzťahy

Witness vyvinula britská spoločnosť Lanner Group. Chcete sa dozvediet viac o programe Witness, alebo potrebujete podporu pri výbere vhodného simulačného nástroja pre Vaše podnikanie, alebo projekt?

Kontaktujte nás.